1 พฤศจิกายน 2562 จังหวัดแม่ฮ่องสอนพายุลมแรงหลังคาพัง

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/112387

นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่าได้รับรายงานว่ามีฝนตกหนักและลมแรง ส่งผลให้หลังคาบ้านเรือนราษฎรเสียหายหลายครัวเรือน รวมไปถึงอาคารเอนกประสงค์ (หอประชุม) ของหมู่บ้านได้รับความเสียหายไปด้วย จึงได้เดินทางไปสำรวจความเสียหาย บริเวณพื้นที่หมู่บ้านที่ติดกับลำน้ำยวมในอำเภอแม่สะเรียง โดยพบว่าได้เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ แต่ไม่กระทบต่อประชาชน หรือพื้นที่การเกษตรแต่อย่างใด ในส่วนของหลังคาบ้านที่เสียหาย ทาง อบต.ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ได้ดำเนินการจัดงบประมาณจากงบตัดจ่ายฉุกเฉิน ซึ่งกระเบื้องและสังกะสีไปซ่อมแซมในราษฎรในวันนี้แล้ว สำหรับพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง เป็นพื้นที่แห่งหนึ่งที่หลังหมดฤดูฝน จะประสบกับอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะชาวเขาที่อาศัยอยู่บนเทือกเขาและยอดดอยสูง ซึ่งในปีนี้ทางอำเภอจะได้จัดเตรียมรับบริจาคเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนต่อไป